Zdjęcie dopdown zalewu Mokrzec k. Pilzna. Styczeń 2021. HDR.