Biała, Ciężkowice.
Budowa mostu, obwodnica Tuchowa.
Budowa mostu, obwodnica Tuchowa.
Most drogowy, Tuchów.
Ciężkowice.
Biała w Chojniku
Chojnik, gmina Gromnik.