Jurasówka

Stacja narciarska mieszcząca się w Siemiechowie, gmina Gromnik. HDR, grudzień 2020.