Paleśnianka

Paleśnianka – potok o długości 19km – dopływ Dunajca, Zakliczyn, Małopolska.