Dębno Zamek
Zamek Dębno

Zamek w Dębnie – wielkopańska rezydencja, perła polskiej architektury z czasów późnego gotyku. Do dziś obiekt przetrwał w stanie niemal niezmienionym od czasów powstania. Zachowała się pierwotna struktura murów, dawny układ wnętrz oraz część efektownego wystroju. Budowlę wzniesiono w celach przede wszystkim reprezentacyjnych. Składa się z czterech części, połączonych drewnianym gankiem. Mury zamku zdobią kamienne płaskorzeźby o motywach roślinnych, geometrycznych i godła herbowe.

Więcej o zamku.