Opadająca rzeka Biała w Tuchowie, zdjęcie z czerwca 2020, HDR. Wysokość ok 80m.

Biała powódź
Biała tarnowska

Rzeka Biała Tarnowska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca do którego uchodzi w okolicy Tarnowa. Swą nazwę wzięła od podłoża, przez które płynie – margli o jasnej, kremowej barwie. Biała ma długość 101,8 km, a powierzchnia jej zlewni wynosi około 983,3 km2. Jej źródła znajdują się w Beskidzie Niskim na północno-wschodnim stoku Lackowej, w centralnej części polskich Karpat fliszowych w okolicach wsi Ropki. Płynie dość wąską doliną, która rozpościera się od pasm górskich Beskidu Niskiego w części południowej przez wzniesienia podgórskie w części centralnej, po niskie wysoczyzny i spłaszczenia na północy, na styku z Kotliną Sandomierską.

Info z Biała Tarnowska