default

Rezeka Biała w okolicy miejscowości Florynka. Zdjęcie z grudnia 2020.